Generelle vilk?r

 

  1. Tjenesten

1.1. Kunde f?r tilgang til ? opprette punkter i avtalte kategorier p? HIDDENs kart. Disse kan knyttes til innhold i form av tekst, bilder, lyd og video som dermed blir tilgjengeliggjort til HIDDENs sluttbrukere.?

1.2. Kunder f?r tilgang til ?trafikkinformasjon? fra Appen.

1.3. Kunden f?r tilgang til brukerst?tte fra HIDDENs redaksjon samt tekniske og kunstneriske avdeling.

1.4. HIDDEN kan levere AR innhold ved bestilling

 

  1. Oppsigelse

2.1. Eventuell oppsigelsen m? skje skriftlig til: contact@hidden.digital?

2.2. Etter endt oppsigelsesperiode vil ikke kunden lenger ha tilgang til HIDDENs systemer.?

2.3. Ved oppsigelse overtar HIDDEN rettigheten til videre bruk av informasjonen lagt inn av kunder.

2.4. Kunden kan be om, men ikke kreve, at informasjon fjernes ved oppsigelse

2.5. Ved en eventuell gjenopptagelse av lisens, kan kunden be om, men ikke kreve, eierskap til sitt tidligere innhold. Ved en eventuell gjenopptakelse av lisens, kan kunden potensielt gjenoppta tidligere innhold, men kan ikke kreve at det er uendret av HIDDEN sin redaksjon.

 

  1. Lisens eier

3.1. Lisens eier m? identifiseres med organisasjonsnummer.?

3.2. Lisensen kan ikke l?nes ut eller overdras til andre.?

3.3. Det m? kj?pes antall lisenser i henhold til antall brukere.

3.4. Flere brukere av samme lisens er ikke tillatt. Blir dette oppdaget, vil HIDDEN automatisk oppgradere abonnementet med det brukere kunden benytter.

 

  1. Ansvar

4.1. Eier av kundelisensen er selv ansvarlig for innhold som legges inn. Kunde er ansvarlig for ? innhente tillatelse fra opphavsrettseiere, grunneier og eventuelt andre rettighetshavere til innhold,? samt ? overholde til HIDDENs retningslinjer for publisering av innhold (disse er gjengitt i ?Punkt 6. Retningslinjer for Innholdspublisering i HIDDEN?.??

4.2. HIDDEN kan p? eget initiativ fjerne informasjon som bryter med retningslinjene i 5.1?

4.3. Ved gjentatte brudd har HIDDEN rettigheten til ? kansellere avtalen med umiddelbar virkning, men kunden m? fortsatt betale 3 m?neders abonnementsavgift (oppsigelsestiden)

4.4. Hidden f?r ingen videre rettigheter til innholdet kunden legger inn, bortsett fra ? vise det i den form det skal presenteres i plattformen og i markedsf?rings?yemed i HIDDENs egne kanaler.

 

  1. Retningslinjer for innholdspublisering i HIDDEN

5.1. Informasjonen skal v?re av allmenn interesse.

5.2. Informasjonen skal v?re egnet for alle, ogs? barn. St?tende innhold skal ikke legges inn i HIDDEN.

5.2.1. F?lgende innhold vil anses som st?tende, og kan ikke legges inn i HIDDEN:

  • Innhold av religi?s karakter, unntatt rene historiske beskrivelser
  • Politisk innhold, unntatt rene historiske beskrivelser
  • Pornografisk innhold

5.3. Innhold kommersiell karakter skal v?re tilknyttet ?penbar kulturell, historisk eller naturlig verdi for ? bevare opplevelsen som trekker brukere til HIDDEN.??

5.3.1. Kommersielle akt?rer kan i likhet med andre betalere sponse kulturelt, historisk og naturlig innhold og profilere seg slik.

5.3.2. Andre typer kommersielle tjenester kan tillates dersom det er underordnet de kulturelle, historiske og naturlige innholdet HIDDEN tilbyr.????

5.4. Ved tvilstilfeller kontakt HIDDEN p? contact@hidden.digital